Het Algemene Dansvloer Reglement

1/ Geen eten, drinken of glazen op de vloer, niet roken op de vloer.

2/ Geen sporen en/of wapens op de vloer.

3/ Sluit aan bij de dansers die al een dans uitvoeren en voorkom teveel verschillende dansen op de dansvloer.

4/ Maak na iedere dans de vloer weer vrij. Gezellig een praatje maken gebeurt naast de dansvloer, blijf dus niet onnodig

    op de vloer staan.

5/ Op de vloer geen discussies voeren met elkaar.

6/ Zorg dat je de andere dansers niet, of zo min mogelijk, stoort. Hoe drukker op de vloer hoe kleiner je eigen ruimte is,        dans binnen deze ruimte.

7/ Als je aan een dans mee wilt doen, begin dan niet opnieuw, maar sluit aan.

8/ Laat uw voeten, knieën, armen en ellebogen geen gevaarlijke wapens zijn. Elkaar aanstoten, duwen en trekken is uit

    den boze.

9/ Geef iedereen genoeg ruimte, denk ook aan de andere dansers.

10/ Je mag variëren, maar zorg dat je daarbij niemand hindert.

11/ Voer geen overdreven show op met ‘gekke’ variaties, turbo-draaien, hoge schoppen en sprongen, overige dansers

      raken hierdoor in de war.

12/ Als je toch iemand per ongeluk hindert, zeg dan netjes sorry en ga door met dansen.

13/ Loop niet onnodig over de dansvloer maar loop er netjes omheen.

14/ Kijk voordat je een bepaalde dans wilt uitvoeren, eerst even rond om te zien of deze dans al gedaan word.

15/ Gevorderde dansers moeten zich verspreiden over de vloer zodat de beginnende dansers de passen bij hen kunnen

      afkijken.

16/ Als het erg druk is op de dansvloer, neem dan kleinere passen en zorg dat er ruimte voor partnerdansen is.

17/ Wanneer het te druk op de vloer is voor de partnerdansers mogen zij deze ruimte niet op eisen.

18/ Eenmaal op de dansvloer hebben Partnerdansers altijd voorrang op de vloer en dienen de overige dansers hier

      rekening mee te houden. Zij dienen wel met voldoende koppels aanwezig te zijn om dit recht te krijgen.

19/ Als je een dans niet kent mag je gerust meedoen, maar zorg er dan wel voor dat je niemand hindert.

20/ Mobile telefoons mogen niet gebruikt worden op de dansvloer.

Kom regelmatig kijken of er nieuws is.

site:

https://thefreedevildancers.jimdo.com